Поговоримо!

Останні фото

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[Виставки]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТРАЛЬНУ РАЙОННУ БІБЛІОТЕКУ

СРІБНЯНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ

 

1.Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблене у відповідності до Закону України ”Про бібліотеки і бібліотечну справу” і визначає функціювання  центральної районної бібліотеки .

1.2. Центральна районна бібліотека (далі ЦРБ) є головною бібліотекою району. Вона має відділи: методично – бібліографічний, обслуговування, комплектування і обробки літератури; формує, зберігає і організовує єдиний фонд  документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками – філіями та відділами центральної районної  бібліотеки, організовує його циркуляцію і використання. Центральна районна  бібліотека є організаційно – методичним центром для бібліотек – філій ЦБС.

 1.3.ЦРБ в своїй діяльності керується Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Положенням про Централізовану бібліотечну систему, наказами і розпорядженнями директора ЦБС, Положенням про  ЦРБ.

1.4.ЦРБ  фінансується з районного бюджету в межах асигнувань передбачених на утримання бібліотечної мережі району. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних бібліотекою  від  надання платних послуг та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

2. Основні завдання 

2.1. Організація бібліотечного обслуговування користувачів району, робота на допомогу формуванню і задоволенню потреб користувачів на книгу та інформацію, популяризація книги та бібліотеки.

2.2. Розширення бібліотечно – інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових форм та методів роботи.

2.3.Центральна бібліотека і бібліотеки-філії організовують обслуговування населення сіл, які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів.

2.4.  Формування  у користувачів  умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних функцій бібліотеки, з’ясування прав і обов’язків користувача, виховання поваги до правил користувача своєї і будь – якої бібліотеки, популяризація бібліотечно – бібліографічних знань.

2.5.  Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліо­теками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

 

3. Зміст роботи 

3.1. ЦРБ забезпечує: централізоване комплектування і обробку  бібліотечного фонду ЦБС; оперативність надходження нових документів у підрозділи системи; вивчення потреб користувачів централізованої бібліотечної  системи, ступеня їхнього задоволення фондами.

3.2. ЦРБ здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до ЦБС; бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний облік свого фонду.

 

3.3. ЦРБ регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд ЦБС, у тому числі зведені каталоги.  Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.

3.4. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду ЦБС (складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює ЦРБ за поданням актів бібліотеками-філіями; зняття з балансового рахунку здійснюється централізованою бухгалтерією відділу культури і туризму Срібнянської районної державної адміністрації.

3.5.Організовує бібліотечне обслуговування читачів на основі погоджувальної діяльності з відділами ЦРБ та іншими структурними підрозділами  ЦБС, координації а бібліотеками інших систем і відомств.

3.6.Забезпечує систематичну і цілеспрямовану популяризацію книги і вивчення читацьких інтересів.

3.7.   Вивчає інформаційні потреби користувачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

3.8.   Складає і готує списки літератури на допомогу користувачам, виконує довід­кову і інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

3.9.  Проводить роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведен­ня бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і гру­пових консультацій тощо.

3.10.   Спільно з учителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні вечори, музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.                                                                                      

3.11.   Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою та іншою формою інформації.

3.12.   Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книго­обміну та міжбібліотечного абонемента (МБА).

3.13.   Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек.

 

4.Управління, структура та штати 

4.1. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної і ефективної роботи, контроль за діяль­ністю ЦРБ, приймання на роботу бібліотечних працівників здійснює директор ЦБС.

4.2   Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну освіту. Коло посадових обов'язків бібліотечних працівників визначається на підставі посадових інструкції. Посадові оклади визначаються відповідно до ді­ючих схем у межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповімо до кваліфікаційних вимог.

4.3   Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством

4.4   Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним Положенням, оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними.

4.5   Режим роботи бібліотеки: бібліотека працює з 9-00 до 18-00. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюється санітарний день.

4.6.  Щоденно дві години робочого дня виділяються на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.7.  Бібліотечні працівники забезпечують облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду, несуть відповідаль­ність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.

4.8. ЦРБ працює згідно з планом роботи, затвердженим директором ЦБС, який є складовою ча­стиною плану роботи ЦБС. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту ЦБС.

4.9. Придбання літератури та інші витрати на утримання ЦРБ передбачаються за рахунок коштів з районного бюджету та інших джерел фінансування відповідно до встановлених нормативів.

4.10   Методично-інформаційне керівництво БФ, підвищення кваліфікації  працівників забезпечує  методичний відділ ЦРБ. Ме­тодичну допомогу ЦРБ надають ОНМБ ім.. В.Г.Короленка,  обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи Міністерства культури і мистецтв України.

4.13.   При ЦРБ працює читацький актив з числа учнів, учителів і, який допомагає працівникам бібліоте­ки у виконанні бібліотечної роботи.

 

 

 

 

 

 

Годинник

Профіль

Привіт: ГістьГість, ми раді Вас бачити. Будь-ласка зареєструйтесь або ввійдіть під своїм ім’ям!

Опитування

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?
Всього відповідей: 6

Погода у Срібному

Хмаринка фото

Наша кнопка

Срібнянська Центральна бібліотечна система