Поговоримо!

Останні фото

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[День бібліотек 2010, 2011]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Альбом:[Виставки]
Дата: 27.10.2010 р.
Автор: Bibliotekar

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Історична довідка

  Історія Срібнянської центральної  районної  бібліотеки  як  і  Срібнянського  району  починається  з  1923  року. 

  В 1923 році  утворився  Срібнянський  район. Жителі  Срібного  приступили  до  мирного  будівництва. Значна увага приділялася розвитку охорони здоров’я,  освіти  та  культури. Почали  працювати  лікарня  і  аптека.  На  базі  початкової  школи  створили  семерічку.  Значних  успіхів  було  досягнуто  у  справі  ліквідації  неписьменності  серед  дорослих.  Фундаментом  культури  став  сільбуд,  де  почала  працювати  бібліотека  з  читальним  залом.

  Того часу бібліотека не мала  відповідного приміщення, фонди її не були впорядкованими і користуватися ними було дуже складно. Справами бібліотеки безпосередньо відав сам бібліотекар який купував книги, передплачував журнали, вів облік в інвентарних книгах.

  За перші 17 років свого існування бібліотека не раз була в скрутному становищі. Негативно відбивалось на її роботі і те, що бібліотека часто-густо змушена була переїздити з одного найманого приміщення в інше. Але життя продовжувалось, бібліотека продовжувала існувати і робити свою справу.

  В роки Великої Вітчизняної війни роботу  бібліотеки було призупинено, приміщення бібліотеки  було зруйноване, багато літератури знищено.

  Проте відразу після війни почалася робота по відродженню бібліотеки, активно велась відбудова приміщення, організовувався збір книг у населення. І вже в 1947 році  в Срібному відновила роботу бібліотека з книжковим фондом – 1291 примірник книг. Завідувачем був Сидоренко Василь Порфирович. Для читачів в той період проводились голосні читки, організовувались книжкові виставки, оформлялись бібліотечні плакати. Цим і займались бібліотекарі Єфросинія Панасівна Зубань  та Колоша  Катерина  Терентіївна  і читацький актив. З кожним роком зростають фонди бібліотеки, збільшується кількість її читачів.

  З 1948 року почалося висвітлення  роботи  бібліотеки  на  сторінках  районної газети «Соціалістична  Срібнянщина». І в цьому ж році бібліотека отримала  нове приміщення  при  районному   будинку  культури. Працівники  бібліотеки  почали все  частіше звертатись до проведення  читацьких  конференцій, літературних  вечорів, усних  журналів на різні  теми, які хвилювали  в той  час  людей. При  бібліотеці  почала  діяти  пересувна  бібліотека, якою  завідував Володимир Григорович Сорока. Згодом  він  очолив колектив Срібнянської районної  бібліотеки.

  Бібліотека стає  методичним центром для  сільських  бібліотек. Проведення  семінарів для сільських працівників, методичні  розробки масових  міроприємств стають невід’ємною частиною роботи. Проводилась велика робота. У читальному залі, на абонементі було оформлено тематичні стелажі, проводились читацькі конференції, усні журнали, бібліографічні огляди, перегляди літератури. Особливу увагу приділяла бібліотека індивідуальній роботі з читачами: складали плани читання, вивчали їх запити, робили аналізи, видавався зошит незадоволеного запиту. Працівники бібліотеки ЄрмакГ.М., Овдієнко В.П. були частими гостями у трудових колективах селища.

   У зв'язку з переведенням державних масових бібліотек на централізовану систему обслуговування, з 14 жовтня 1975 року створено Срібнянську централізовану бібліотечну систему, яка об'єднала сільські бібіотеки. Функціонує ЦБС на основі загального фонду й штату, централізованого комплектування й обробки літератури, централізованої інформаційно-пошукової служби.

Головною серед бібліотек централізованої системи є центральна бібліотека для дорослих. Вона, крім обслуговування читачів, організовує вивчення, узагальнення й впровадження новацій, надає методичну допомогу бібліотекам-філіям, веде комплекс питань роботи з кадрами, господарського забезпечення діяльності бібліотек-філіалів.

Центральна бібліотека є невід’ємною часткою соціального організму району. Вона уособлює в собі ту основну ланку, навколо якої концентруються проблеми формування бібліотечної мережі, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування населення, бібліотечного краєзнавства, надання методичної допомоги бібліотекам системи в удосконаленні технічної роботи з читачами, підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів.

Багато зробили для її розвитку директори  Володимир Григоровим Сорока, а згодом Лідія Михайлівна Шибіка. Ідучи на заслужений відпочинок, передала бібліотечну справу молодій, енергійній, знаючій Валентині Іванівні Желібі . З любов’ю віддавала вона свій талант, дорожила єдністю слова й діла. Завдяки своїй доброзичливості, товариськості й чуйному ставленню до людей здобула заслужену повагу й авторитет серед працівників культури району.

Це був 1976 рік. Центральна бібліотека на той час мала три відділи, у яких працювали кваліфіковані працівники. Слід згадати методистів бібліотеки Підгайну В.Я., Сташенко В.М.; бібліографів Сліпченко К.М., Коверник Н.І., Птуху О.М. Працівників бібліотеки Кириченко Л.В., Соловей С.М., Зайцева Л.М.

Ідуть роки. Оновився колектив бібліотеки. Але як у всі часи бібліотекарі працюють для людей, для свого читача.

  До послуг наших користувачів – абонемент,  читальний зал, відділ комерційної літератури, методико-бібліографічний відділ. Наші читачі – люди різних професій, уподобань, поглядів, люди різного віку, дехто з них відвідує бібліотеку по 20-30 років. Для задоволення запитів читачів на літературу, якої нема у фонді бібліотеки, абонемент використовує послуги Міжбібліотечного абонементу.

До послуг читачів у доборі книг система каталогів і картотек: алфавітних, систематичних, краєзнавчих. Користуючись ними та порадами досвідчених бібліотекарів, відвідувачі прочитують щорічно до 50 тисяч книг, журналів, інших видань.

Центральна бібліотека для дорослих є методичним центром для всіх бібліотек району. Очолює організаційно-методичне керівництво відділ методично-бібліографічної роботи. Він аналізує діяльність бібліотек-філіалів, організовує заняття для підвищення кваліфікації кадрів, готує методичні рекомендації, вивчає, узагальнює й пропагує передовий досвід, надає допомогу бібліотекам-філіям на місцях, вносить пропозиції керівним органам щодо поліпшення бібліотечної роботи.

В останні роки спостерігається значне зростання інтересу читачів до краєзнавчої літератури. Це спонукало до активізації такого напрямку в діяльності ЦРБ, як видання краєзнавчих посібників. Центральною  бібліотекою видано   книги  «Моя Срібнянщина», «Спогади, довжиною у  вічність». Видається серія покажчиків «Славетні постаті Срібнянщини». З цієї серії видано покажчики «Остап Микитович Вересай», «Григорій Павлович Ґалаган», «Борис Михайлович Заєць», «Ольга Лаврентіївна Сидоренко».. Збираючи і узагальнюючи матеріали по історії району працівники бібліотек мають на меті зібрати якнайбільше матеріалів з історії кожного із сіл і познайомити з ними своїх читачів.

  За кожним досягненням в бібліотечній справі стоять її фахівці працівники відділу обслуговування Мазило Т.А., Сивочка Н.Б., Андрійченко Н.І.; працівники методико – бібліографічного відділу Смалько Н.М. та Коваленко С.О., бібліотекар відділу комплектування Сушина М.М.

Годинник

Профіль

Привіт: ГістьГість, ми раді Вас бачити. Будь-ласка зареєструйтесь або ввійдіть під своїм ім’ям!

Опитування

Яку літературу Ви читаєте?
Всього відповідей: 6

Погода у Срібному

Хмаринка фото

Наша кнопка

Срібнянська Центральна бібліотечна система